Jump to content

Recommended Posts

 

ਨਾਮਹੀਣ ਫਿਰਹਿ ਸੇ ਨਕਟੇ ਤਿਨ ਘਸਿ ਘਸਿ ਨਕ ਵਢਾਇਆ ॥੩॥

Naameheen Firehi Sae Nakattae Thin Ghas Ghas Nak Vadtaaeiaa ||3||

Those who lack the Naam, wander in shame; their noses are chopped off, bit by bit. ||3||

Raag Raamkali Sree Guru Ram Das Maharaj

 

 

ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ ਜਾਤਿ ਨ ਹੋਤੀ ਤਉ ਅਕੁਲੀਣਿ ਰਹਤਉ ਸਬਦੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ॥

Roop N Raekhiaa Jaath N Hothee

Tho Akuleen Rehatho Sabadh S Saar ||

When there was no form or shape or social class,

then the Shabad, in its essence, resided in the unmanifest Lord.

Raag Raamkali Guru Nanak Dev

Edited by harsharan000
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

ਜਾਣਹੁ ਜੋਤਿ ਨ ਪੂਛਹੁ ਜਾਤੀ ਆਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jaanahu Joth N Pooshhahu Jaathee Aagai Jaath N Hae ||1|| Rehaao ||

Recognize the Lord's Light within all,

and do not consider social class or status;

there are no classes or castes in the world hereafter. ||1||Pause||

Raag Asa Guru Nanak Dev

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫  
माझ महला ५ ॥ 
Mājẖ mėhlā 5. 
Majh, Fifth Guru. 
 
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ  
तूं मेरा पिता तूंहै मेरा माता ॥ 
Ŧūʼn merā piṯā ṯūʼnhai merā māṯā. 
Thou art my father, Thou art my mother, 
 
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪੁ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭ੍ਰਾਤਾ  
तूं मेरा बंधपु तूं मेरा भ्राता ॥ 
Ŧūʼn merā banḏẖap ṯūʼn merā bẖarāṯā. 
Thou art my kinsman and Thou art my brother. 
 

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾ ਭਉ ਕੇਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਉ ॥੧॥ 
तूं मेरा राखा सभनी थाई ता भउ केहा काड़ा जीउ ॥१॥ 
Ŧūʼn merā rākẖā sabẖnī thā▫ī ṯā bẖa▫o kehā kāṛā jī▫o. ||1|| 
In all the places Thou art my protector. Then why should I feel fear and anxiety? 

SGGS Ji Ang 103 

🙏🏻 Dhan Guru Arjan Dev ji

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06/01/2018 at 8:42 PM, harsharan000 said:

ਨਾਮਹੀਣ ਫਿਰਹਿ ਸੇ ਨਕਟੇ ਤਿਨ ਘਸਿ ਘਸਿ ਨਕ ਵਢਾਇਆ ॥੩॥

Naameheen Firehi Sae Nakattae Thin Ghas Ghas Nak Vadtaaeiaa ||3||

Those who lack the Naam, wander in shame; their noses are chopped off, bit by bit. ||3||

Raag Raamkali Sree Guru Ram Das Maharaj

Complete Shabad in beautful kirtan form.

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਆਪੇ ॥

Har Aapae Sabadh Surath Dhhun Aapae ||

The Lord Himself is the Word of the Shabad.

He Himself is the awareness, attuned to its music.

Raag Gauri Guaarayree

Sree Guru Ram Das Maharaj

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Maaroo Mehalaa 1 ||

Maaroo, First Mehl:

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੩੫

ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਧੂਕਾਰਾ ॥

Arabadh Narabadh Dhhundhhookaaraa ||

For endless eons, there was only utter darkness.


ਧਰਣਿ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥

Dhharan N Gaganaa Hukam Apaaraa ||

There was no earth or sky; there was only the infinite Command of His Hukam.

 

ਨਾ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਨ ਚੰਦੁ ਨ ਸੂਰਜੁ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਇਦਾ ॥੧॥

Naa Dhin Rain N Chandh N Sooraj Sunn Samaadhh Lagaaeidhaa ||1||

There was no day or night, no moon or sun; God sat in primal, profound Samaadhi. ||1||

 

ਖਾਣੀ ਨ ਬਾਣੀ ਪਉਣ ਨ ਪਾਣੀ ॥

Khaanee N Baanee Poun N Paanee ||

There were no sources of creation or powers of speech, no air or water.

 

ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣੀ

Oupath Khapath N Aavan Jaanee ||

There was no creation or destruction, no coming or going.

 

ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸਪਤ ਨਹੀ ਸਾਗਰ ਨਦੀ ਨ ਨੀਰੁ ਵਹਾਇਦਾ ॥੨॥

Khandd Pathaal Sapath Nehee Saagar Nadhee N Neer Vehaaeidhaa ||2||

There were no continents, nether regions, seven seas, rivers or flowing water. ||2||

 

ਨਾ ਤਦਿ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲਾ ॥

Naa Thadh Surag Mashh Paeiaalaa ||

There were no heavenly realms, earth or nether regions of the underworld.

 

ਦੋਜਕੁ ਭਿਸਤੁ ਨਹੀ ਖੈ ਕਾਲਾ ॥

Dhojak Bhisath Nehee Khai Kaalaa ||

There was no heaven or hell, no death or time.

 

ਨਰਕੁ ਸੁਰਗੁ ਨਹੀ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਨਾ ਕੋ ਆਇ ਨ ਜਾਇਦਾ ॥੩॥

Narak Surag Nehee Janman Maranaa Naa Ko Aae N Jaaeidhaa ||3||

There was no hell or heaven, no birth or death, no coming or going in reincarnation. ||3||

 

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਨ ਕੋਈ ॥

Brehamaa Bisan Mehaes N Koee ||

There was no Brahma, Vishnu or Shiva.

 

ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥

Avar N Dheesai Eaeko Soee ||

No one was seen, except the One Lord.

 

ਨਾਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨਹੀ ਜਾਤਿ ਨ ਜਨਮਾ ਨਾ ਕੋ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੪॥

Naar Purakh Nehee Jaath N Janamaa Naa Ko Dhukh Sukh Paaeidhaa ||4||

There was no female or male, no social class or caste of birth; no one experienced pain or pleasure. ||4||

 

ਨਾ ਤਦਿ ਜਤੀ ਸਤੀ ਬਨਵਾਸੀ ॥

Naa Thadh Jathee Sathee Banavaasee ||

There were no people of celibacy or charity; no one lived in the forests.

 

ਨਾ ਤਦਿ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥

Naa Thadh Sidhh Saadhhik Sukhavaasee ||

There were no Siddhas or seekers, no one living in peace.

 

ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭੇਖੁ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਨਾਥੁ ਕਹਾਇਦਾ ॥੫॥

Jogee Jangam Bhaekh N Koee Naa Ko Naathh Kehaaeidhaa ||5||

There were no Yogis, no wandering pilgrims, no religious robes; no one called himself the master. ||5||

 

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ॥

Jap Thap Sanjam Naa Brath Poojaa ||

There was no chanting or meditation, no self-discipline, fasting or worship.

 

ਨਾ ਕੋ ਆਖਿ ਵਖਾਣੈ ਦੂਜਾ ॥

Naa Ko Aakh Vakhaanai Dhoojaa ||

No one spoke or talked in duality.

 

ਆਪੇ ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਵਿਗਸੈ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਦਾ ॥੬॥

Aapae Aap Oupaae Vigasai Aapae Keemath Paaeidhaa ||6||

He created Himself, and rejoiced; He evaluates Himself. ||6||

 

ਨਾ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥

Naa Such Sanjam Thulasee Maalaa ||

There was no purification, no self-restraint, no malas of basil seeds.

 

ਗੋਪੀ ਕਾਨੁ ਨ ਗਊ ਗਦ਼ਆਲਾ ॥

Gopee Kaan N Goo Guoaalaa ||

There were no Gopis, no Krishna, no cows or cowherds.

 

ਤੰਤੁ ਮੰਤੁ ਪਾਖੰਡੁ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਵੰਸੁ ਵਜਾਇਦਾ ॥੭॥

Thanth Manth Paakhandd N Koee Naa Ko Vans Vajaaeidhaa ||7||

There were no tantras, no mantras and no hypocrisy; no one played the flute. ||7||

 

ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀ ਮਾਇਆ ਮਾਖੀ ॥

Karam Dhharam Nehee Maaeiaa Maakhee ||

There was no karma, no Dharma, no buzzing fly of Maya.

 

ਜਾਤਿ ਜਨਮੁ ਨਹੀ ਦੀਸੈ ਆਖੀ ॥

Jaath Janam Nehee Dheesai Aakhee ||

Social class and birth were not seen with any eyes.

 

ਮਮਤਾ ਜਾਲੁ ਕਾਲੁ ਨਹੀ ਮਾਥੈ ਨਾ ਕੋ ਕਿਸੈ ਧਿਆਇਦਾ ॥੮॥

Mamathaa Jaal Kaal Nehee Maathhai Naa Ko Kisai Dhhiaaeidhaa ||8||

There was no noose of attachment, no death inscribed upon the forehead; no one meditated on anything. ||8||

 

ਨਿੰਦੁ ਬਿੰਦੁ ਨਹੀ ਜੀਉ ਨ ਜਿੰਦੋ ॥

Nindh Bindh Nehee Jeeo N Jindho ||

There was no slander, no seed, no soul and no life.

 

ਨਾ ਤਦਿ ਗੋਰਖੁ ਨਾ ਮਾਛਿੰਦੋ ॥

Naa Thadh Gorakh Naa Maashhindho ||

There was no Gorakh and no Maachhindra.

 

ਨਾ ਤਦਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕੁਲ ਓਪਤਿ ਨਾ ਕੋ ਗਣਤ ਗਣਾਇਦਾ ॥੯॥

Naa Thadh Giaan Dhhiaan Kul Oupath Naa Ko Ganath Ganaaeidhaa ||9||

There was no spiritual wisdom or meditation, no ancestry or creation, no reckoning of accounts. ||9||

ਵਰਨ ਭੇਖ ਨਹੀ ਬ੍ਰਹਮਣ ਖਤ੍ਰੀ ॥

Varan Bhaekh Nehee Brehaman Khathree ||

There were no castes or social classes, no religious robes, no Brahmin or Kh'shaatriya.

 

ਦੇਉ ਨ ਦੇਹੁਰਾ ਗਊ ਗਾਇਤ੍ਰੀ

Dhaeo N Dhaehuraa Goo Gaaeithree ||

There were no demi-gods or temples, no cows or Gaayatri prayer.

 

ਹੋਮ ਜਗ ਨਹੀ ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਣੁ ਨਾ ਕੋ ਪੂਜਾ ਲਾਇਦਾ ॥੧੦॥

Hom Jag Nehee Theerathh Naavan Naa Ko Poojaa Laaeidhaa ||10||

There were no burnt offerings, no ceremonial feasts, no cleansing rituals at sacred shrines of pilgrimage; no one worshipped in adoration. ||10||

 

ਨਾ ਕੋ ਮੁਲਾ ਨਾ ਕੋ ਕਾਜੀ ॥

Naa Ko Mulaa Naa Ko Kaajee ||

There was no Mullah, there was no Qazi.

 

ਨਾ ਕੋ ਸੇਖੁ ਮਸਾਇਕੁ ਹਾਜੀ ॥

Naa Ko Saekh Masaaeik Haajee ||

There was no Shaykh, or pilgrims to Mecca.

 

ਰਈਅਤਿ ਰਾਉ ਨ ਹਉਮੈ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕੋ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਦਾ ॥੧੧॥

Reeath Raao N Houmai Dhuneeaa Naa Ko Kehan Kehaaeidhaa ||11||

There was no king or subjects, and no worldly egotism; no one spoke of himself. ||11||

 

ਭਾਉ ਨ ਭਗਤੀ ਨਾ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ॥

Bhaao N Bhagathee Naa Siv Sakathee ||

There was no love or devotion, no Shiva or Shakti - no energy or matter.

 

ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਬਿੰਦੁ ਨਹੀ ਰਕਤੀ ॥

Saajan Meeth Bindh Nehee Rakathee ||

There were no friends or companions, no semen or blood.

 

ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ ਸਾਚੇ ਏਹੋ ਭਾਇਦਾ ॥੧੨॥

Aapae Saahu Aapae Vanajaaraa Saachae Eaeho Bhaaeidhaa ||12||

He Himself is the banker, and He Himself is the merchant. Such is the Pleasure of the Will of the True Lord. ||12||

 

ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ॥

Baedh Kathaeb N Sinmrith Saasath ||

There were no Vedas, Korans or Bibles, no Simritees or Shaastras.

 

ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਉਦੈ ਨਹੀ ਆਸਤ

Paath Puraan Oudhai Nehee Aasath ||

There was no recitation of the Puraanas, no sunrise or sunset.

 

ਕਹਤਾ ਬਕਤਾ ਆਪਿ ਅਗੋਚਰੁ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਦਾ ॥੧੩॥

Kehathaa Bakathaa Aap Agochar Aapae Alakh Lakhaaeidhaa ||13||

The Unfathomable Lord Himself was the speaker and the preacher; the unseen Lord Himself saw everything. ||13||

 

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥

Jaa This Bhaanaa Thaa Jagath Oupaaeiaa ||

When He so willed, He created the world.

 

ਬਾਝੁ ਕਲਾ ਆਡਾਣੁ ਰਹਾਇਆ ॥

Baajh Kalaa Aaddaan Rehaaeiaa ||

Without any supporting power, He sustained the universe.

 

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਦਾ ॥੧੪॥

Brehamaa Bisan Mehaes Oupaaeae Maaeiaa Mohu Vadhhaaeidhaa ||14||

He created Brahma, Vishnu and Shiva; He fostered enticement and attachment to Maya. ||14||

 

ਵਿਰਲੇ ਕਉ ਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥

Viralae Ko Gur Sabadh Sunaaeiaa ||

How rare is that person who listens to the Word of the Guru's Shabad.

 

ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਹੁਕਮੁ ਸਬਾਇਆ ॥

Kar Kar Dhaekhai Hukam Sabaaeiaa ||

He created the creation, and watches over it; the Hukam of His Command is over all.

 

ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਅਰੰਭੇ ਗੁਪਤਹੁ ਪਰਗਟੀ ਆਇਦਾ ॥੧੫॥

Khandd Brehamandd Paathaal Aranbhae Gupathahu Paragattee Aaeidhaa ||15||

He formed the planets, solar systems and nether regions, and brought what was hidden to manifestation. ||15||

 

ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥

Thaa Kaa Anth N Jaanai Koee ||

No one knows His limits.

 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

Poorae Gur Thae Sojhee Hoee ||

This understanding comes from the Perfect Guru.

 

ਨਾਨਕ ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਬਿਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ ॥੧੬॥੩॥੧੫॥

Naanak Saach Rathae Bisamaadhee Bisam Bheae Gun Gaaeidhaa ||16||3||15||

O Nanak, those who are attuned to the Truth are wonderstruck; singing His Glorious Praises, they are filled with wonder. ||16||3||15||

 

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

ਤੂ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰੁ ਅਤਿ ਊਚਾ ਕੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਤੇਰੀ ਭਾਤੇ ॥

Thoo Athhaahu Apaar Ath Oochaa Koee Avar N Thaeree Bhaathae ||

You are unfathomable, infinite, lofty and exalted. There is no one else like You.

 

ਇਹ ਅਰਦਾਸਿ ਹਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥੩॥

Eih Aradhaas Hamaaree Suaamee Visar Naahee Sukhadhaathae ||3||

This is my prayer, O my Lord and Master; may I never forget You, O Peace-giving Lord. ||3||

 

ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ ॥

Dhin Rain Saas Saas Gun Gaavaa Jae Suaamee Thudhh Bhaavaa ||

Day and night, with each and every breath, I sing Your Glorious Praises, if it is pleasing to Your Will.

 

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ ॥੪॥੧॥੪੮॥

Naam Thaeraa Sukh Naanak Maagai Saahib Thuthai Paavaa ||4||1||48||

Nanak begs for the peace of Your Name, O Lord and Master; as it is pleasing to Your Will, I shall attain it. ||4||1||48||

 

Raag Suhi Guru Arjan Dev .

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Topics

 • Posts

  • total bakwas! U only have to look at her name. The hindu indian media are clearly embarrased at this, so put her down in the headlines as an apni, not the hindu that she was.
  • Don't believe the main teacher is one but others look naamdhari (turban style). Not spoken or interacted with them myself but from various pictures/videos, they commercialise a lot (white hippies cult followings.) Their models are around the double the price now - whether you can tell a difference from others or not is up to you to decide.
  • Apparantly this is a "secret" shabad according to the description of the video and Giani Thakur Singh knew about it.  Did the khalsa use to do this in the past?  
  • Omg thank you for making this topic. It lets me think and write abt alot of thoughts ive had over the years. And best of all this related to a sakhi i heard and it shoeed me the importance of it!! First of all, the encounter with the musical instruments shop. I think the difference is between western and indian mentality. Indians like to negotiate, and have nepotism. Which is when u treat ur relatives/or ur communith better than or differently than other people. We in the west have been taught, negotiating is wrong as it shows one being greedy and cheap. And that nepotism/discrimination is wrong. That we all want to be treated equally. Like i would feel uncomfortable in a muslim shop if the muslims were treated perferentially. Also you asked for a discount cuz the instrument didnt have enough accessories. That i think the shopkeepers assistant should have listened to. But because he is an assistant. Sometimes its not in his hand. His boss will get mad. Also its a sikh shop. All his customers are sikh so he cant give discounts to everybody. One reason, things were better in ur days could be cuz sikhs were a minority and faced hardships. Which brings ppl together.  The fruit shopkeeper, gave u a discount or free oranges. That is his dasvandh not yours. Like if he sells u something cheaper. That means hes gonna get some phal/reward.  Tho when u told the book lady ur story, she gave u a discount. I think when u tell ppl ur story, they r more likely to connect with u and be kind. Instead of just asking for discounts. But still as a western born kid, i find it hard to give discounts unless i see that u cant afford something and u really need it.  Like my dad he wants me to be a real estate agent and work for him. Selling his properties. But i dont want to work for him. He likes to cut corners, and not follow rules. He believes in nepotism, treating ppl differently. And i just cant do that. Living like that makes me stressed and on edge and it doesnt meah with my sikhi. I really admire our previous generation. They were able to make it through tough times by breaking laws and putting sikhi and moral values on hold. Im more of a wimp and cant do that. Like i dont think i could survive in poverty if it means an apartment complex that had smoking smells and suchamta issues. Or fake papers. Or any of the things our parents had to do. And how our parents knew every panjabi family. And invited them over.  Now the sakhi:  A sikh was going someplace and was told he should stop at this one shopkeeper sikhs house on the way. The traveler sikh lets call him makhan singh for clarity arrived at the shopkeepers shop. Lets call him Raam Singh. so Makhan singh introduced himself, raam singh made him confortable in the shop. He watched Raam Singh work.  A rich farmer came in. He asked for flour. Raam singh poured it for him. Handed it over. Farmer paid him and left. Raam singh counted the money. Realized he had too much. Called out to the farmer who was leaving. Farmer said keep it and kept walking. Raam Singh ran after him and paid him back. Makhan singh questioned him and he quoted the pangti about prayia hak. That says one must not take anothers earnings/rights. Then makhan singh decided to buy things for his journey. He asked for butter. Raam singh said 5 rupees. Makhan singh tried to get him to lower the price, but Raam singh would not budge. Makhan singh thought what a greedy, miserly person. And paid the 5 rupees. At end of the day, they went home. And Raam Singh said, please I want to be hospitable. Let me know anything you desire and I will do that seva. Makhan singh thought wat a hypocrit, he couldnt even lower one rupee for a fellow sikh and now he is acting all holy. To embarass him, makhan singh said, i would like to take a bath in warm bucket of ghee/butter. He laughed to himself that, butter is expensive this guy will start making excuses now. To his surprise Raam Singh returned with a full bucket of melted butter. And one of hot water. And handed Makhan singh a towel. Makhan singh was speechless. He said, r u crazy, butter is so expensive and u want me to waste it. Raam singh said anything for my gurus sikh. Makan singh called him out. That in the shop u woukdnt even give me 1 rupee discount. And here u r ready to waste 100 ruppes worth of butter. Raam singh said oh that was business. This is sikhi. Plus i dont take another hak nor relinquisg my hak. Hak means rights/earnings. Also i do my utmost best in my business and in sikhi. Then u were talking to me as the business man,  and i value and work hard for my business and my earnings so even 1 rupee i could not let slide. Now u r talking to.me as a sikh, and i value and work hard for sikhi, and even 100 rupees worth of butter is nothing for sikhi. I never understood this sakhi before. I could not understand Raam singh prespective abt work before. Now i kinda do. Be excellent in all u do. Dont shortchange urself. Respect ur job which has given u the ability to support ur family. And once u have given ur best in one field. You can give the same best/hardworking self to sikhi.  Ofc the names r made up in the sakhi. And i forgot the exact sequence of things and dialogue but the essence is there. I think this is one of bhai veer singhs saakhis or i heard it in katha..  
×