Jump to content
PreetamSingh

What to Do If Your Spouse Wants Amrit and You Don't

Recommended Posts

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਜੇਹੀ ਗਲ ਪਿਛੇ ਜਾਂ ਖਾਹਮਖਾਹ ਹੀ ਬੇਲੋੜੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਵੋਗੇ।  ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਝਾਓ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ +1-647-771-5359 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ youtube ਚੈਨਲ ਨੂੰ subscribe ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ।

If your life partner wants to take Amrit and become a Gursikh but you are not ready for it, then what should you do?  Many times, if an informed decision is not taken or if unnecessary obstinacy is done, then families can break and other unfortunate events can take place.  How to avoid such situation?  This is the topic of our video today to provide guidance to ones whose life partners want to move towards his or her religious roots.  We hope you will benefit from this video and fill your life with happiness and contentment.  
 If you have any questions or if you have any suggestions, kindly contact us at +1-647-771-5359.  
If you like the videos, please share them liberally and also don’t forget to subscribe to our youtube channel.

 

 

 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Think of those married where the husband regularly drinks or the wife always goes clubbing

If your partner goes towards a better path then this is beneficial for yourself your partner kids and society as a whole 

Being patient and slowly giving Sikhi medicine to the other half is the key it takes many years

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02/08/2017 at 1:41 AM, PreetamSingh said:

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਜੇਹੀ ਗਲ ਪਿਛੇ ਜਾਂ ਖਾਹਮਖਾਹ ਹੀ ਬੇਲੋੜੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਵੋਗੇ।  ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਝਾਓ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ +1-647-771-5359 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ youtube ਚੈਨਲ ਨੂੰ subscribe ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ।

If your life partner wants to take Amrit and become a Gursikh but you are not ready for it, then what should you do?  Many times, if an informed decision is not taken or if unnecessary obstinacy is done, then families can break and other unfortunate events can take place.  How to avoid such situation?  This is the topic of our video today to provide guidance to ones whose life partners want to move towards his or her religious roots.  We hope you will benefit from this video and fill your life with happiness and contentment.  
 If you have any questions or if you have any suggestions, kindly contact us at +1-647-771-5359.  
If you like the videos, please share them liberally and also don’t forget to subscribe to our youtube channel.

 

 

Really good video.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Topics

 • Posts

  • This is a complicated situation to be in. You need to make a wise decision and it’s like whatever decision you make, you hope it will be the right one. The biggest thing that’s making you feel guilty about ending it is that she’s from India and from a poor family. Not only the girl, but her family will have a high hopes of their daughter going abroad and it is winning the lottery.  They will be very hurt and it may affect her future of getting married.  Your parents were part of this dilemma you’re in now, sorry to say that, but which parents don’t let their son or daughter talk to their future spouse? It’s 2018, not 1940’s. You also had your chance to say no within that hour. But Maya took over and you were more concerned about your families and her families feelings. This is an easy situation to get into from elders pressures.  I would have said go with what you’re heart says, intuition is normally right. But on the other hand, somebody else’s life is going to be ruined and like you said you’ll have it on your conscious for a long time, and with bad wishes people probably from her side.  Really don’t know what to advise, but are Sikh helpline or any organisation able to advise on matters like this? 
  • Last phone conversation of GurBaksh SIngh ji https://sikhsiyasat.net/2018/03/21/police-action-forced-gurbaksh-singh-khalsa-jump-off-water-tank-say-eyewitnesses/  
  • If anyone did research into the R&AW they would realise it was formed in late 1960s by Indian prime minister sardar patel to monitor, disrupt and subvert the political and religious activities of Sikh leadership in punjab who was calling for end to discrimination and greater rights for a Sikhs in their own state of punjab (as was promised to the leadership by nehru in 1946) It was reported in the newspapers of the time that In 1980s pre-operation blue star the R&AW  also shipped arms into the darbar sahib complex Golden Temple via huge truck conveys and the police nor army not IB (intelligence bueru) stop them. Why was that? Why was they not stopping their alleged enemy Khalistani anti-nationalists get armed to the teeth? Very strange It was also reported that the R&AW shipped weapons to their pakistani christian agents who in turn gave them to actual Sikh separatists who had crossed the border and these pakistani christian R&AW agents then gave the locations of these separatists so that the R&AW could kill them within pakistani punjab and in Indian punjab. The R&AW essentially is a highly anti-sikh outfit it is a terrorist outfit and it does need to be exposed to the wider world what it has been involved in.
  • Either this Athwal character was and still is a Indian government R&AW agent or a useful patsy fool bumbling baffon who was caught up in a clever Indian plot to malign Prime minister Justin Trudeu, Canadian Sikh politicians and canadian Sikhs in general. Either way his appearance in Sikh circles needs further research.... from what i gathered reading up....he wasnt known in the wider Sikh community and mysteriously he is in the headlines now?? very strange he is being labeled a Sikh extremist? . Basically from what I can read into the situation is that atwal was actual an Indian agent who was conveniently black listed by the Indian govt back in 80s to prevent him being deported to india on grounds of human rights. Now they need him again but in a different way so they removed him from black list to let him come to india and they turned on him and used him to malign Canadian Sikhs. To get revenge and one over the Sikhs for denying Indian govt agents into gurdwara's worldwide for their interference in Sikh religious affairs. We need to remember Indian government intelligence agencies are far too clever for the Low IQ Sikh leadership in the west and india. Corrupt Indian brahmin establishment plans things decades ahead like chess pieces, so they had their agents bring down the air india plane in 1985 and blamed khalistani's for it , blamed a weird group called a unknown dashmesh regiment (probably formed by R&AW indian agents) blamed talwinder singh parmer who allegedly and mysteriously was killed in 1992 by Indians but no proof of his death? BKI was formed by parmer and a mysterious guy who worked for canadian intelligence service CSIS it was revealed in the air india trials public enquiry in 2006. The plot just thickens..... it is very interesting because it exposes not just these alleged 1980s "Sikh extremists" but also the roles of canadian and Indian intelligence agencies of the era and how they funded and colluded with each other in very deadly outcomes to blame the canadian Sikh community and oppress them from speaking out about the murderous campaigns of the Indian's.
  • What we need to work out who is the true Sikh leaders and who are the fake ones who are hand in glove working with the killers of Sikhs. Many times in Sikh history we have betrayers we did not know their agenda we saw them as upstanding Sikh leaders real heros of the panth. They get elected they get put forward but later we find out they were in the pay and control of foreign non-sikh elements. We can identify these fake leaders as DDT's current leader dhumma, most heads of sgpc and sri akal takht since mid 1990s, akali dal's p.s badal and his family, the late sant longowal, nihung santa singh, the late jagjit chauhan,etc. How do you test if they a real Sikh leader? Well if they willing to put their life and liberty on risk and engage in physical confrontations with enemys and/or oppressors of Sikhs. When anti-sikh incidents occur..... so we recongised shaheed sant fateh singh mid 50s, ajk's shaheed bhai fauja singh, shaheed Sant bhindranwale was no congress party slave/puppet he was a true Sikh leader who confronted the govt on abuse of Sikhs and sikhi, we saw bhai mannochal jathedhar of akal takht as a true sikh leader who fought armed battles with the indian armed tyrants, Shaheed bhai sukha and Shaheed bhai jinda, Bhai hawara and bhai rajoana who targeted, avenged and took out successfully the murderers of innocent Sikhs.
×