Jump to content

Recommended Posts

I'm gonna dump this incomplete translation here, so I remember to try and finish it one of these days. It's from Kavi Kankan who was purportedly a darbari kavi in dasmesh pita's darbar:

 

ਤਿਨ ਕਾ ਸੁਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਭ ਗੁਰੂਅਨ ਸਿਰਮੌਰ।

Their [Guru Tegh Bahadur's] son, Gobind Singh the sovereign of all spiritual teachers (gurus)

 

ਜੈਸੇ ਅਵਿਤਾਰਨ ਬਿਖੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮਾਨ ਨ ਔਰ।।

in the way no other amongst the avtaars is equal to Krishna 

 

 

ਸ੍ਵੈਯਾ - ਪੀਰਨ ਤੇ ਜਿਨ ਪੀਰੀ ਹਰੀ ਲੀਨੀ ਗੁਰਾਈ।

Swaiya - ......... or absorption of the spiritual to spirituality ??

 

 

ਸ਼ਾਹਨਿ ਸੋਂ ਪਤਿਸਾਹੀ ਹਰੀ ਅਰੁ ਮੀਰਨ ਕੀ ਜਿਨ ਮੀਰੀ ਗਵਾਈ।

Who can remove sovereignty from royalty and cause the affluent to lose their affluence.

 

 

ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਬਰਨ ਮਿਲਾਯ ਦੀਏ ਜਿਨ ਕਾਹੂੰ ਮੈ ਨਾਂਹਿ ਰਹੀ ਬਿਸਨਾਈ (1) ।

Causing the four castes to mingle, who said they say will not remain Vaisnav

 

ਐਸੋ ਹੀ ਮੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਪਾਈ।

In this way, I Gobind Singh caused the bani of Akaal Akaal to be recited

 

ਸੋਹਤ ਹੈ ਕਲਗੀ ਤਿਹ ਸੀਸ ਪੈ ਹੀਰਨ ਕੀ ਜੜਤੀ ਸੋਂ ਜੜਾਈ।

Adorning a beautiful diamond set aigrette (kalgi) upon the head

 

ਇੰਦਰ ਕੀ ਕਲਗੀ ਹੂੰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦ ਔ ਸੂਰ ਤੇ ਜੋਤਿ ਸਵਾਈ।

More beautiful than the aigrette of Inder, brighter than the light of the sun and moon

 

 

ਮੋਤਿਨ ਮਾਲ ਬਸੈ ਗਰ ਪੈ ਜੈਸੇ ਸ਼ਯਾਮ ਗਰੇ ਬਨ ਮਾਲ (2) ਸੁਹਾਈ।

 

A rosary of pearls upon him like the beautiful garland tied to Shyam's neck

 

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਜਿਨ ਤੀਨ ਹੂੰ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕੀਨੀ ਗੁਰਾਈ।।

 

 

 

 

Footnotes:

 

(1)

ਵੈਸ਼ਨਵਪਣਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਉਪਾਸ਼ਕ ਉੱਪਸ਼ਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕ । ਉੱਚਤਾ । (ਅ) ਬੇ + ਆਸ਼ਨਾਈ = ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਣ ।

 

(2)

ਬਨ ਦੇ ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ।

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 3/10/2017 at 5:46 AM, dallysingh101 said:

I'm gonna dump this incomplete translation here, so I remember to try and finish it one of these days. It's from Kavi Kankan who was purportedly a darbari kavi in dasmesh pita's darbar:

 

ਤਿਨ ਕਾ ਸੁਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਭ ਗੁਰੂਅਨ ਸਿਰਮੌਰ।

Their [Guru Tegh Bahadur's] son, Gobind Singh the sovereign of all spiritual teachers (gurus)

 

ਜੈਸੇ ਅਵਿਤਾਰਨ ਬਿਖੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮਾਨ ਨ ਔਰ।।

in the way no other amongst the avtaars is equal to Krishna 

 

 

ਸ੍ਵੈਯਾ - ਪੀਰਨ ਤੇ ਜਿਨ ਪੀਰੀ ਹਰੀ ਲੀਨੀ ਗੁਰਾਈ।

Swaiya - ......... or absorption of the spiritual to spirituality ??

 

 

ਸ਼ਾਹਨਿ ਸੋਂ ਪਤਿਸਾਹੀ ਹਰੀ ਅਰੁ ਮੀਰਨ ਕੀ ਜਿਨ ਮੀਰੀ ਗਵਾਈ।

Who can remove sovereignty from royalty and cause the affluent to lose their affluence.

 

 

ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਬਰਨ ਮਿਲਾਯ ਦੀਏ ਜਿਨ ਕਾਹੂੰ ਮੈ ਨਾਂਹਿ ਰਹੀ ਬਿਸਨਾਈ (1) ।

Causing the four castes to mingle, who said they say will not remain Vaisnav

 

ਐਸੋ ਹੀ ਮੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਪਾਈ।

In this way, I Gobind Singh caused the bani of Akaal Akaal to be recited

 

ਸੋਹਤ ਹੈ ਕਲਗੀ ਤਿਹ ਸੀਸ ਪੈ ਹੀਰਨ ਕੀ ਜੜਤੀ ਸੋਂ ਜੜਾਈ।

Adorning a beautiful diamond set aigrette (kalgi) upon the head

 

ਇੰਦਰ ਕੀ ਕਲਗੀ ਹੂੰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦ ਔ ਸੂਰ ਤੇ ਜੋਤਿ ਸਵਾਈ।

More beautiful than the aigrette of Inder, brighter than the light of the sun and moon

 

 

ਮੋਤਿਨ ਮਾਲ ਬਸੈ ਗਰ ਪੈ ਜੈਸੇ ਸ਼ਯਾਮ ਗਰੇ ਬਨ ਮਾਲ (2) ਸੁਹਾਈ।

 

A rosary of pearls upon him like the beautiful garland tied to Shyam's neck

 

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਜਿਨ ਤੀਨ ਹੂੰ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕੀਨੀ ਗੁਰਾਈ।।

 

 

 

 

Footnotes:

 

(1)

ਵੈਸ਼ਨਵਪਣਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਉਪਾਸ਼ਕ ਉੱਪਸ਼ਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕ । ਉੱਚਤਾ । (ਅ) ਬੇ + ਆਸ਼ਨਾਈ = ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਣ ।

 

(2)

ਬਨ ਦੇ ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ।

I have actually ordered Bindra's transliteration and will receive it in a few days. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, 13Mirch said:

I have actually ordered Bindra's transliteration and will receive it in a few days. 

Bindra has passed away (I'm sure I read that in the last few years somewhere?)

I had no idea that anyone had transliterated Gur Das Katha (I think Ami Shah might have done it, but that doesn't seem publically available yet?) 

Are you sure you are not talking about Sarup Kaushish's Guru kia sakhia, which is a different work? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, dallysingh101 said:

Bindra has passed away (I'm sure I read that in the last few years somewhere?)

I had no idea that anyone had transliterated Gur Das Katha (I think Ami Shah might have done it, but that doesn't seem publically available yet?) 

Are you sure you are not talking about Sarup Kaushish's Guru kia sakhia, which is a different work? 

Will double check. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Topics

 • Posts

  • Simran345, here is a pangti on SGGS 558, it seems to be talking about darshan which happened in a dream. Now sleep is being called as blessed so that the darshan of God can happen again. ਇਕੁ ਨ ਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ ਜਿਨਿ ਹਉ ਪਿਰਹੁ ਵਿਛੋੜੀ ॥ 
   इकु न रुना मेरे तन का बिरहा जिनि हउ पिरहु विछोड़ी ॥ 
   Ik na runā mere ṯan kā birhā jin ha▫o pirahu vicẖẖoṛī. 
   But one thing, my Body's soul weeps not, which has separated me from my beloved. 
   ਪਰ ਇਕ ਸ਼ੈ, ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਦੀ ਵਿਛੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। 
     ਸੁਪਨੈ ਆਇਆ ਭੀ ਗਇਆ ਮੈ ਜਲੁ ਭਰਿਆ ਰੋਇ ॥ 
   सुपनै आइआ भी गइआ मै जलु भरिआ रोइ ॥ 
   Supnai ā▫i▫ā bẖī ga▫i▫ā mai jal bẖari▫ā ro▫e. 
   He came to me in my dream and again went away, upon which I wept copious tears. 
   ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਮੈਂ ਹੰਝੂ ਭਰ ਕੇ ਰੋਈ। 
     ਆਇ ਨ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਨਿ ਪਿਆਰੇ ਭੇਜਿ ਨ ਸਕਾ ਕੋਇ ॥ 
   आइ न सका तुझ कनि पिआरे भेजि न सका कोइ ॥ 
   Ā▫e na sakā ṯujẖ kan pi▫āre bẖej na sakā ko▫e. 
   I cannot come to Thee, O my love, nor can I send any one. 
   ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲਬਰ! ਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 
     ਆਉ ਸਭਾਗੀ ਨੀਦੜੀਏ ਮਤੁ ਸਹੁ ਦੇਖਾ ਸੋਇ ॥ 
   आउ सभागी नीदड़ीए मतु सहु देखा सोइ ॥ 
   Ā▫o sabẖāgī nīḏ▫ṛī▫e maṯ saho ḏekẖā so▫e. 
   Come, O fortunate sleep perhaps I may again, behold that Husband of mine (in dreams). 
   ਆ ਜਾ, ਹੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਨੀਂਦ੍ਰੇ! ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਭਰਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ (ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ) ਤੱਕ ਲਵਾਂ।      Or do you suppose its meaning is actually different to what is translated ?
  • Do you have sources for this?
  • In urdu we also use 'Mauze' so i doubt if it is hindi word.It sounds like a persian one.Indians have problem prouncing words which end with sound 'z'.Just like Mumtaz Mehal became Mumtaj Mehal and now just Taj Mehal.
  • i have no issue using persian,hindi,english words in my day to day conversations in punjab.I just though a good opportunity to learn "shuddh" punjabi. 
  • Sikhism needs neither a reformation nor a philosophy of free will. Reformations are for religions that are at a primitive tribal level in the first place. Sikhi starts off with Guru Nanak Ji feeding people langar, and preaching meditation of Satnam. If you start off with capturing war booty and sex slaves killing all the males, yeah, you need a reformation. Philosophy is (mostly) for people trying desperately to understand the universe without real divine knowledge. These types of efforts are called ਸਿਆਣਪਾਂ in Gurbani. (You did you Japji this morning, right?) All of these sianapan don't amount to a hill of beans. We don't have the burning need for philosophy that Westerners do because we can obtain complete knowledge via simran. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੁਝੈ ॥
×