442 posts in this topic

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ॥

Sirīrāg.

Sree Raag:


ਤੋਹੀਮੋਹੀਮੋਹੀਤੋਹੀਅੰਤਰੁਕੈਸਾ ॥

Ŧohī mohī mohī ṯohī anṯar kaisā.

You are me, and I am You-what is the difference between us?


ਕਨਕਕਟਿਕਜਲਤਰੰਗਜੈਸਾ ॥੧॥

Kanak katik jal ṯarang jaisā. ||1||

We are like gold and the bracelet, or water and the waves. ||1||


ਜਉਪੈਹਮਨਪਾਪਕਰੰਤਾਅਹੇਅਨੰਤਾ ॥

Ja▫o pai ham na pāp karanṯā ahe ananṯā.

If I did not commit any sins, O Infinite Lord,


ਪਤਿਤਪਾਵਨਨਾਮੁਕੈਸੇਹੁੰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Paṯiṯ pāvan nām kaise hunṯā. ||1|| rahā▫o.

how would You have acquired the name, 'Redeemer of sinners'? ||1||Pause||


ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਜੁਨਾਇਕਆਛਹੁਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥

Ŧumĥ jo nā▫ik ācẖẖahu anṯarjāmī.

You are my Master, the Inner-knower, Searcher of hearts.


ਪ੍ਰਭਤੇਜਨੁਜਾਨੀਜੈਜਨਤੇਸੁਆਮੀ ॥੨॥

Parabẖ ṯe jan jānījai jan ṯe su▫āmī. ||2||

The servant is known by his God, and the Lord and Master is known by His servant. ||2||


ਸਰੀਰੁਆਰਾਧੈਮੋਕਉਬੀਚਾਰੁਦੇਹੂ ॥

Sarīr ārāḏẖai mo ka▫o bīcẖār ḏehū.

Grant me the wisdom to worship and adore You with my body.


ਰਵਿਦਾਸਸਮਦਲਸਮਝਾਵੈਕੋਊ ॥੩॥

Raviḏās sam ḏal samjẖāvai ko▫ū. ||3||

O Ravi Daas, one who understands that the Lord is equally in all, is very rare. ||3||


Jai Sri Guru Ravidas Sahib ji

The teachings presented in this Raag are extremely helpful to those who are adamant on learning what it means when Sri Paramatma Sahib ji is said to be in the hearts in everything. Advaita Vedanta is what will lead Sikhshats to mukhti. May we all receive atma gyan and nirvana sukh. Slander of anything and anyone is what will lead people farther away from mukhti, as all is Sri Paramatma Sahib ji.

Edited by Preeet
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sat Sree Akal

Edited by harsharan000
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gurbani Katha: How to control the mind

Sat Sree Akal.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gurbani is jag meh chanan

Sat Sree Akal.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sachay Patshah

Sat Sree Akal.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Katha on the Sukhmani Sahib, a treasure beyond measure.

*A must to see and understand the teachings of our Guru Sahibans, to become a better Gursikh

Sat Sree Akal.

Edited by harsharan000
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Liberation/Mukti

Raag Suhi Sree Guru Ram Das Maharaj

ਤੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਪਵਿਤੁ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਏ ॥੧॥

Thae Mukath Bheae Jin Har Naam Dhhiaaeiaa Thin Pavith Param Padh Paaeae ||1||

ते मुकत भए जिन हरि नामु धिआइआ तिन पवितु परम पदु पाए ॥१॥

They alone become liberated, who meditate on the Name of the Lord; they obtain the supreme status.

In the lines above of Dhan Dhan Satguru Sree Guru Ram Das Maharaj, is revealed the secret for our jeevan mukti for once and ever, in simple and clear words for us manmukhs.

He clearly says that, do whatever you may want as per terms of devotion, such as rituals, idol worship, etc, but nothing of that is of any avail to you; because only those wadbhagee jeevas get mukti/liberation, who mediatate on the name of the lord.

Guru Jee´s wadeeayee has no limits, and on the other side our moorakhta also has no limits....

Sat Sree Akal.

Edited by harsharan000
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Continuing a little bit with the pure paviter Bani of Sree Guru Ram Das Maharaj, in Raag Suhi as seen above.

The next question that which arises in our minds after reading the line above is, if meditating on His Name is the only way to achieve mukti from the wheel of births and deaths, and also is so much emphasized by Guru Sahibans in the Bani, why, most of the people prefer to do so many other things according to their understanding as per how our Dharam is.

That also, when the amritful words of our Guru Sahibans are so clear and simple ...

Well, to this question, Guru Jee beautifully says:

ਤਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧਿਆ ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਤੁ ਲਿਲਾਰਾ

Thinhee Anthar Har Aaraadhhiaa Jin Ko Dhhur Likhiaa Likhath Lilaaraa ||

तिन्ही अंतरि हरि आराधिआ जिन कउ धुरि लिखिआ लिखतु लिलारा

They alone worship and adore the Lord deep within, who are blessed with such pre-ordained destiny from the very beginning of time.

He says, it is all by His Hukum. Because, only they meditate on His sweet Name, on whose forehead, He has written so. The rest will worship devis, devtays, past beings, and engage in all external activities or rituals.

You see, Guru Jee´s Bani has no second meanings, their teachings are straight and forward; it is our corrupted and weak minds, which interpret the Bani wrongly.

Mostly because, it is that what we have seen the majority do, so we take it for granted to be true, without taking a breath to sit down, and see the amazing real sweetness and beauty of the truths in the Bani, beyond any description ...

You see, He clearly says above : They alone worship and adore the Lord deep within.

These are clear instructions as per how the devoton should be done,or of what it should consist.

He says, this devotion, is of meditating on His Name, that also, not at a particular outer place, or in a collectively gathering ..... but rather at a place of solitude and solace, which quite well could be our own very house, because it is within us where we have to go / enter.

Because if it is deep within ourselves, why should others surround us? They may distract our attention from our Bhakti.

And if I am to go within myself, and thus be unconsciouss of my outer surroundings, in order to be in the company of my Beloved Wahiguru, why should anyone know or see, my intimate relation with Him?

You see, it maybe only one or two lines of the Bani, but they have depth in them, and are complete by themselves. No need for big discussions or debates.

It is only by faith and to put the Bani into practice, for becoming one with the Divine Wahiguru within us.

Such is the utmost beauty and value of the Bani of our Guru Sahibans.

Sat Sree Akal.

Edited by harsharan000
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Some people say that only halal (meat prepared in the Islamic way of slitting the animals throat) can’t be eaten.

Guru Granth Sahib jee forbids us to eat halal, so how can Guru Granth Sahib possibly say its OK to eat jhatka (meat prepared by killing the animal with one swift strike)?

A Sikh talks of Guru and listens to Guru. A person who doesn’t listen to Guru or talk of Guru is not a Sikh. People say, “But I read in a book that it is OK to eat meat.”

Are they going to believe a book or their Guru? Like in front of the Sun all other lights fade away into insignificance.

God’s Word, bani, has power that transforms water into amrit.

Whether a man strangles someone slowly to death, or shoots the victim quickly, he is sentenced for murder, regardless of how the killing was done. It makes no difference how you kill the animal, halal or jhatka, you’ll get the same punishment at the end.

The holy Hindus used to eat meat, Bhagat Kabir jee asked, “If they are the Saints then who are the butchers?”

Have you ever meditated on Bentee Chaupee? People say Guru Gobind Singh jee ate meat. But our Guru was the ocean of mercy, read what he writes in Bentee Chaupee:

“Cheetee te kanchan asthoola, sabh par kirpa drisat kar phoola…
From the smallest insect to the biggest elephant, God’s throws his glance of blessing on all, and gets pleasure by doing so.”

God’s mercy is on all creatures from the tiniest ant to the huge elephant. If Guru Gobind Singh jee had written, “Your mercy is not upon the goat, chicken and lamb then it would be OK to eat them.

But he didn’t. Guru jee wrote God’s mercy is upon ALL creatures.”

baba Maan Singh

Sat Sree Akal

P.S: I do not know, who this Baba is, but reading this paragraph above from his writings, I liked it, and felt like sharing it with the sangat here.

Edited by harsharan000
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਮਨਿ ਵਸੈ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਕਿਤੁ ਭਤਿ ॥

Gẖat gẖat rama▫ī▫ā man vasai ki▫o pā▫ī▫ai kiṯ bẖaṯ.

The All-pervading Lord dwells within each and every person's heart-how can He be obtained?


ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੀਐ ਹਰਿ ਆਇ ਵਸੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ॥

Gur pūrā saṯgur bẖetī▫ai har ā▫e vasai man cẖiṯ.

By meeting the Perfect Guru, the True Guru, the Lord comes to dwell within the conscious mind.


ਮੈ ਧਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਤੇ ਗਤਿ ਮਤਿ ॥

Mai ḏẖar nām aḏẖār hai har nāmai ṯe gaṯ maṯ.

The Naam is my Support and Sustenance. From the Lord's Name, I obtain salvation and understanding.


ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਹੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਹੀ ਜਤਿ ਪਤਿ ॥

Mai har har nām visāhu hai har nāme hī jaṯ paṯ.

My faith is in the Name of the Lord, Har, Har. The Lord's Name is my status and honor.


ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਰੰਗਿ ਰਤੜਾ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਤਿ ॥੫॥

Jan Nānak nām ḏẖi▫ā▫i▫ā rang raṯ▫ṛā har rang raṯ. ||5||

Servant Nanak meditates on the Naam, the Name of the Lord; He is dyed in the deep crimson color of the Lord's Love. ||5||


Happy 2016 Guru Purnima everyone : )

Edited by Preeet
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਮਨਿ ਵਸੈ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਕਿਤੁ ਭਤਿ ॥

Gẖat gẖat rama▫ī▫ā man vasai ki▫o pā▫ī▫ai kiṯ bẖaṯ.

The All-pervading Lord dwells within each and every person's heart-how can He be obtained?

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੀਐ ਹਰਿ ਆਇ ਵਸੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ॥

Gur pūrā saṯgur bẖetī▫ai har ā▫e vasai man cẖiṯ.

By meeting the Perfect Guru, the True Guru, the Lord comes to dwell within the conscious mind.

ਮੈ ਧਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਤੇ ਗਤਿ ਮਤਿ ॥

Mai ḏẖar nām aḏẖār hai har nāmai ṯe gaṯ maṯ.

The Naam is my Support and Sustenance. From the Lord's Name, I obtain salvation and understanding.

ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਹੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਹੀ ਜਤਿ ਪਤਿ ॥

Mai har har nām visāhu hai har nāme hī jaṯ paṯ.

My faith is in the Name of the Lord, Har, Har. The Lord's Name is my status and honor.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਰੰਗਿ ਰਤੜਾ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਤਿ ॥੫॥

Jan Nānak nām ḏẖi▫ā▫i▫ā rang raṯ▫ṛā har rang raṯ. ||5||

Servant Nanak meditates on the Naam, the Name of the Lord; He is dyed in the deep crimson color of the Lord's Love. ||5||

Happy 2016 Guru Purnima everyone : )

Thank you Preet for the pangtis of Gurbani. Out of interest, may I ask how do you celebrate Guru Purnima? From my understanding it originates from India, is that right? Sorry I don't know much about it and I or anybody else I know has never celebrated this festival as part of Sikhi. What do people do in India on this occasion? Much thanks. Edited by simran345
3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thank you Preet for the pangtis of Gurbani. Out of interest, may I ask how do you celebrate Guru Purnima? From my understanding it originates from India, is that right? Sorry I don't know much about it and I or anybody else I know has never celebrated this festival as part of Sikhi. What do people do in India on this occasion? Much thanks.

I want to know what Guru Purnima is as well?

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

I want to know what Guru Purnima is as well?

Google came up with this;

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Guru_Purnima

I'm assuming it's a holiday in India that's celebrated in regards to spiritual teachers of guidance, which one also calls a Guru, which I am again assuming are living teachers. But I could be wrong, only from what I've read. But the Sikh Gurus I would not fit into this description, as Harsharan Paji gave a good post in another thread:

http://www.sikhsangat.com/index.php?/topic/79482-worshipping-gurus/?hl=worship

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਮਨਿ ਵਸੈ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਕਿਤੁ ਭਤਿ ॥
Gẖat gẖat rama▫ī▫ā man vasai ki▫o pā▫ī▫ai kiṯ bẖaṯ.
The All-pervading Lord dwells within each and every person's heart-how can He be obtained?
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੀਐ ਹਰਿ ਆਇ ਵਸੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ॥
Gur pūrā saṯgur bẖetī▫ai har ā▫e vasai man cẖiṯ.
By meeting the Perfect Guru, the True Guru, the Lord comes to dwell within the conscious mind.
ਮੈ ਧਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਤੇ ਗਤਿ ਮਤਿ ॥
Mai ḏẖar nām aḏẖār hai har nāmai ṯe gaṯ maṯ.
The Naam is my Support and Sustenance. From the Lord's Name, I obtain salvation and understanding.
ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਹੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਹੀ ਜਤਿ ਪਤਿ ॥
Mai har har nām visāhu hai har nāme hī jaṯ paṯ.
My faith is in the Name of the Lord, Har, Har. The Lord's Name is my status and honor.
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਰੰਗਿ ਰਤੜਾ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਤਿ ॥੫॥
Jan Nānak nām ḏẖi▫ā▫i▫ā rang raṯ▫ṛā har rang raṯ. ||5||
Servant Nanak meditates on the Naam, the Name of the Lord; He is dyed in the deep crimson color of the Lord's Love. ||5||
Happy 2016 Guru Purnima everyone : )

Just awesome Preeet Jee.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thank you Preet for the pangtis of Gurbani. Out of interest, may I ask how do you celebrate Guru Purnima? From my understanding it originates from India, is that right? Sorry I don't know much about it and I or anybody else I know has never celebrated this festival as part of Sikhi. What do people do in India on this occasion? Much thanks.

I want to know what Guru Purnima is as well?

Vaheguru ji ka Khalsa

Vaheguru ji ki Fateh ji

It is a special annual day in India where we respect and focus on our Sri Guru Sahib ji. Many Sikhs go to the Sri Gurdwara Sahib ji and try to specially do khoj in/practice gurbani during this day. The Sri Guru Sahib focused on this day does not have to be a current living human being, many people celebrate historic figures such as (for example) Sri Buddha ji, Sri Adishankaracharya ji, Sri Madhavacharya ji etc aka their own Sri Guru Sahib jis.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guru Purnima, for example is like a mother´s day, a father´s day, celebrated each year .

It is celebrated once a year, by the disciples usually hindus, in remeberance of their spiritual gurus, mostly past.

But then as several comunities may live together, and enjoin amicabally in each others´ celebrations, and others knowing us as sikh disciples of Guru Jee, think we would like to celebrate it with them, in the name of Guru Jee.

For me, it is healthy having and keeping good relations with all other human beings, but, we know within, that our relation with Guru Jee, is not limited to any particular day, but rather by His Grace, it is a relation of 24/7 / 30/365.

Others may look and respect us, and think we are like them in that sense, and invite us to celebrate with them that day as per tribute to our Guru Jee.

Let them believe so, there is no harm in it. Let everyone be happy, as each one wants, as long as there are no hard and ill feelings.

Only we know, what is the depth in our relation with Guru Jee.

One thing I like from hindus is, as in comparison with other dharams, is that, they are cool and respect others beliefs, they even put our Guru Jees images in their houses as of their own gods as well.

Sat Sree Akal.

Edited by harsharan000
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Some lines, in dedication to our beloved Guru Jee and Wahiguru Akal Purukh, though never enough.

KOEE AAN MILAWE MERA PEETAM PYARA.

HAU REHA NA SAKAA BIN DEKHEY PREETAMA.

HUN KADH MILIAYE PRIYA TUDH BHAGWANT

GURU MEREE POOJA, GURU GOBIND.

Sat Sree Akal.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Raag Sorath Sree Guru Arjan Dev  Maharaj:

 

ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਉਧਰਹਿ ਸਗਲੇ ਕੋਟਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

Jo Simarai This Kee Gath Hovai Oudhharehi Sagalae Kottaa

जो सिमरै तिस की गति होवै उधरहि सगले कोटा ॥१॥ रहाउ

One who remembers the Lord in meditation, is emancipated; millions have been saved in this way.

 

In this line above, Guru Jee is telling us something about how to acheive salvation once and forever in this human birth, if only, that is what we really want, otherwise the world is wide open for us to remain as much as possible in it.

He says. remembering Him in meditation, by the Simran of His Naam, millions have been saved, and  thus this is the eternal path for whosoever wishes so, there is no other way, neither was in the past, neither shall be in the future...

if  there was any other alternative, why would Guru Jee say: millions were saved in this way, which by itself is the highest, and unique path.

It is for us moorakhs, to see how much we have understood the Bani...

 

Sat Sree Akal.

 

Edited by harsharan000
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Law of Karma

After Kurukshetra war,
 *Dhritrarashtra* asked *Krishna*,
 “I had 100 sons.
 All of them were killed.
Why?

Krishna replied,
“50 lifetimes ago,
You were a hunter.
 While hunting,
You tried to shoot a male bird.
It flew away.
 In anger,
You ruthlessly slaughtered the 100 baby birds in the nest.
 Father-bird had to watch in helpless agony.
Because you caused that father-bird the pain of seeing the death of his 100 sons,
 You too had to bear the pain of your 100 sons dying.

*Dhritarashtra* said,
“Ok,
But why did I have to wait for fifty lifetimes?”
*Krishna* answered, “You were accumulating
' *Punya*' during the last
 fifty lifetimes to get 100 sons -
Because that requires a lot of Punya .
Then you got the reaction for the *Paap*' (sin) that you have done fifty lifetimes ago.”

*Krishna* says in the Bhagavad-gita (4.17) *Gahana Karmano Gatih*
The way in which action and reaction works is very complex.
God knows best which reaction has to be given at what time in what condition.
 Therefore,
 Some reaction may come in this lifetime,
 Some in the next and Some in a distant future lifetime.

There is a saying,
 *The mills of God grind slow*
but,
They grind exceedingly fine.”
 So, every single action will be accounted for,
 Sooner or Later.

*Srimad Bhagavatam* gives example:
If we have a cowshed with 1000 calves and
If we leave a mother cow there,
 She will easily find out where her calf is among those thousands.
She has this Mystical Ability.

Similarly,
Our *karma* will find us among the millions on this planet.
There may be thousands going on the road but only one meets with an accident.
It is not by chance,
it’s by *Karma*.

Thus,
the *Law of Karma* works exceedingly fine;
 it may be! ' *Slow to Act*',
 but ' *No one can Escape* '.

 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now • Topics

 • Posts

  • Agreed. You simply cannot have a Gurdwara named for a specific caste, tribe, race, etc. Guru Sahib never made such caste-based gurdwaras, so on what basis are we doing so? Gurdwara NRI Sahib, Gurdwara White Sikh Sahib, Gurdwara Punjabi Sikh Sahib, Gurdwara African Sikh Sahib? I believe there was some guidance on this issue from Akal Takhat (if not a hukumnama, then just sandesh). It was something on the order of, 1) no more gurdwaras are to be constructed without permission from Akal Takhat--demonstration of need is required, don't open up multiple unnecessary gurdwaras in a village or neighborhood. 2) No caste-based gurdwaras. 3) No gurdwaras named after a personage without reason (i.e., it's OK to have, say a Gurdwara Baba Deep Singh or Gurdwara Jassa Singh Ramgarh in the birthplace or other places associated with them, but not for the sake of hint-hint, wink-wink caste-based gurdwara. I hate the way some gurdwaras want to piggy-back off the lives of exalted personalities without there being any real connection there. Gurdwara Dasmesh Darbar does not mean that gurdwara has some special ability to channel the ideals of the 10th Guru Sahib. I realize that some gurdwaras may have committee members all of a single caste, perhaps because the founders were a guy, and his brother-in-laws, and their brother-in-laws, which would all be of a single caste/group. One hopes that as time passes, the caste-based nature of the gurdwara will decline. But once you put the caste/group name in the name of the gurdwara itself, you're fixing the caste-based nature of the place in stone. It's sort of like monas and gurdwara committees: It's true that at one time, all or most committees were all mona, simply because there weren't any kesadharis to do committee duty. As time went on, monas were replaced gradually with kesadharis. But that gradual change could not have happened if the very name of the gurdwara had been Gurdwara Monian. What we need to have is fewer gurdwaras within small geographical areas and all the Sikhs of that area coming together into a single gurdwara. They ought to simply be named after the locality in which they are based. Gurdwara Glasgow Sahib. Gurdwara Douglaston Sahib. Gurdwara Sector 31 Sahib, Chandigarh. One problem, though, is that the incumbent jathedars have ruined the prestige of the Akal Takhat, so people are less willing to listen to it anymore.
  • Some more tips: Know what makes you want to masturbate or what the conditions are for you to watch porn: usually this is boredom or loneliness, or some stress going on and no way to relieve it, (these are usually what they are for others it may be different) When you relapse, don't feel guilty, just get back-up and pretend like it never happened; do you paht and maybe listen to some kirtan, (DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCE ALLOW YOURSELF TO IGNORE WHAT GURU SAHIB HAS SAID!) Know who produces pornography, these are usually some Non-Sikhs known as Jews who would love to see the world be their Ghulami. Understand why they produce porn, and that is to weaken Non-Jews from the power. Another group is the illumaniti, and their goal is to unite humanity under Paap, (they have other mediums as well). Remember what makes you happy outside of porn and masturbation. Once everyone was a kid, and before we even heard of masturbation or porn, we had other routes to deal with boredom and stress, try to deal with stress with other routes and accept that boredom will be a part of life and just another experience you should realize. (What I will say next will be a little unlike my normal posts), don't try to see yourself beneath anything, (except Guru Sahib that is), until you have mentally been strong enough, (so forget all that humility except if your doing Seva or helping someone, just until the effects go away). If someone could actually masturbate that much, I wouldn't be saying don't masturbate, I'd be telling them to go to the doctor and let them understand why that guy produces so much sperm. Also I'd expect you have some mental problem if you end-up like this guy: http://superofficialnews.com/argentinian-man-masturbates-83-times-24-hour-period-new-world-record/ " 'Growing up he would never leave his room,' Lopez’s mom Evita told reporters. 'He would just stay in his room and masturbate. We knew one day all that practice would pay off for him. Hugo has made all his friends and family so proud.' "  I know comparing myself to this extremely low standard is not me, but I don't think I could ever just masturbate. 😒 (Whenever I want to make myself look good, I will just comment about how there is someone worser than me, forgetting what identity they have).
  • You've done that in the past, haven't you, bro? You're a machine, an absolute beast!! What do you eat, lol?
  • Job description A registered NGO in Delhi, running a Scholarship Project fully funded by USA Based NGO-Sikh Human Development Foundation (SHDF) Urgently RequiresManager Qualification: Post Graduate/ MBA, knowledge Punjabi, computer proficiency, Delhi resident Experience: Minimum 5 years experience in administration of education based organization, committed to lead a small team with multiple responsibilities of implementing a college-level scholarship Project. Location: Delhi For Further details, visit: www.nishkam.in Send detailed resume/ pic by email or by post at the following address latest by 15.05.2017   Source - https://in.linkedin.com/jobs/view/327021490?trkInfo=searchKeywordString%3AResponsable%2BDe%2BS%C3%A9curit%C3%A9%2CsearchLocationString%3ASouth%2BDelhi%2C%2BDL%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2Cposition%3A18%2CMSRPsearchId%3Ad5f71f46-6968-485f-8fc0-38d53472dd82&refId=d5f71f46-6968-485f-8fc0-38d53472dd82&trk=jobs_jserp_job_listing_text
  • http://manvirsingh.blogspot.in/2017/04/the-truth-of-western-dairy-farming.html?m=1