Jump to content
Sign in to follow this  
tuhintuhin

Nagan Baba Sahib Das Ji Sangrurwale

Recommended Posts

ਇਕ ਦਫ਼ਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਜੀ (ਨਗਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਜੀ ਸਂਗਰੂਰ ਵਾਲੇ) ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਓਹਨਾ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਓਹਨਾ ਦੀ ਮਝ ਮਰ ਗਈ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਆਂ ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਜਾ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਓਹਨੂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿਚ ਚੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦੇ ਸੀ. ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਓਹਨਾ ਬੰਦੇਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਮਝ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੱਬ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ. ਓਧਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁਖ ਲੱਗ ਆਈ ਤੇ ਓਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਭੁਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਓਹ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਸਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁੱਕ ਜਾਓ, ਜਦੋ ਮਝ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ. ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਓਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ. ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੁਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਏਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਘਰ ਵਿਚ ਮਝ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਏਹਨੂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਦੇ. ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਝ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਚੁਲ੍ਹਾ ਬਾਲਾਂਗੇ. ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਚੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਕੇ ਓਹ ਮਝ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਝ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ "ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਰੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਭੁਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ". ਬੱਸ ਐਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਝ ਉਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ. ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਹਨਾ ਦਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂ ਹੈ.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoticons maximum are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

 • Topics

 • Posts

  • Can we try to pinpoint the specific issues, so that we can learn from them in the future. Lack of unity is definitely an issue they led to the downfall, however exactly between which parties? People often blame the Dogra's, however lets forget the "Sikhs" who also killed Ranjit Singh's successors. I have also heard there was some tension between the more orthodox Sikhs of the Jatha's and the more cultural Sikhs.  Aside from the Dogra's, who else was responsible for the betrayal? and what where their motivations?    This is a really strong point, we have to make sure that even the lowest of the low in terms of parties isnt interested in treachery, and truly need to focus on the lower denominator. 
  •   Guest Sinner Jee, we are all sinners in higher or lesser measure, but we are sinners, that is for sure. You taking 2 steps forward and then some back, well that is not new also, so are we all also not better than you, some are even worse, they call them sikhs, but they go on  bullying and enjoy troubling people, inflating their ego... So come on, you are not that bad, at least you do not hurt the feelings of others. You must bear in mind, that you go to the Guru Dwaras, to listen the keertan and kathas, the wadeayee  of Guru Jee, not to mingle with people, so do not get disheartened if they the people want to stay away from you, that is their problem. People do change with times, just as their state of mind changes, what else can the poor people do? It is in their nature to change, sometimes for good, some for bad. You see, as long as men are under  the control of the trickery mind, they are bound to change helplessly. Maybe, Wahiguru wants to make you stronger right from just now.  You know what, when we shall leave this eartly plane, we shall go all alone by ourselves, only He and His bhakti shall only go with us. Then you should also know, that Guru Jee has never ever stopped loving you, He cares for you, just as for any of His jeev atmas; the thing is, most of us have turned our faces away from Him, so we feel lost. He is like the Sun, giving His light and warmth to all equally, whosoever is faced towards Him, independent of any distinctions of color, class, gender, or being a sinner or a saint. Just as the Sun can not change its nature, so is Wahiguru Akal Purukh. He is so generous, that He overlooks all our sins, nor does He judge anybody. If ever we find ourselves strayed, it is because our own karam, our planted seeds, which give us the fruits according to those of our very own karam. We are all weak and dumb, and shameless to the extent, that we even blame Him, when He is nothing but an Infinite ocean of love and mercy. Our Guru Sahiban have beautifully described Him as : Aad Sach, Jugad sach, Hae Bhee Sach, Nanak hosee bhee Sach. You see, He is changeless, He has been truly an endless fountain of Infinite love, right from the very beginning, He has been changelessly so during all the Yugas, He is changeless even now, and He shall remain changeless in His swaroop of Pyaar, for the the endless time. You see, unlike us, or gods and goddesses,He is pure always, for He has no mind, He is all purity, love and mercy, so it is baseless to accuse Him of not loving us, or Him stop loving us, for only under the influence of mind does one change or waver. We can put caps on the bottles, but no one can ever put a cap on the ocean. This is the case of a limited material ocean. So then, how can anything be put on Him, who is an Infinite Ocean of Love and mercy, in order to make Him stop pouring out His love ? The very fact, that He loves you, is that you are not satisfied with life, and are still looking ahead for His love. Believe it, if it was not for Him, one could not even think of Him. It is more about his pull from within yourself, than any amount of efforts of yours to come near Him. Just a small benti, please never ever blame or accuse Sachay Patshah Wahiguru Akal Purukh, whether willingly or unintentionally. It is the biggest injustice, that one can commit, not only towards Him, but towards oneself, for we are turning our faces away from Him; and we all know what happens then;  man, maya, kal, yam doots, have all the freedom given by us to them, to keep us trapped in this mayavee creation . Do His Simran / japna, as much as possible whether you feel you enjoy it or not, just keep going on, He is our anchor, and without this bhakti, there is no way for no one. Stay blessed. Sat Sree Akal.
  • LOL you are completely deluded. Please read some itihaas. The corrupt masands met their end by being thrown into boiling oil as per guru ji's hukam.  You are just attempting to spread your manmat, so please stop talking nonsense before you embarrass yourself further.  
  • What's even worse is that people give into the fear-mongering and do not even consider that God has given us everything and his creation is perfect. Vaccines go on the notion that God missed something out and did not create us perfectly, so we must take a company's product in order to make up for this shortcoming.  It's ironic that people are so scared about their health that they are running to the things that will destroy it! 
  • Yeah, I do agree with the ruling party itself setting the raj up for eventual failure. I really do think it was our own issues that ultimately led to the empire's fall however. If some other kingdom showed up they would also see the political chaos within the raj and definitely exploit it, assuming someone didn't sort out the government before that. This is another point Glubb makes, that internal problems ultimately lead to the downfall of an empire and it's usually another power that uses that to take it over (Like the British with us). If we were to take over India or someplace, we would first of all need to sort out the politics of it so it doesn't get out of hand like Ranjit Singh's empire. Also, we should start looking at the current ruling parties (from gov't to the Gurdwara Committees) and see where they are messing up so if we get the chance to seize any type of power, we at least get to keep it.
×